Com treure el màxim rendiment al CRM de Tankuam?

Compateix-ho 🚀

El mòdul de gestió de relacions amb els clients de Tankuam et permetrà estar avançat a les necessitats dels usuaris, gestionar la relació amb els teus clients i clients potencials i millorar l’atenció cap aquests. Tot seguit, t’exposem les seves funcionalitats i característiques i t’expliquem com treure-li el màxim rendiment.

– Buyer Persona: Representació semi fictícia del client basada en dades del mercat i informació sobre clients existents. Aquesta ajuda a comprendre millor les necessitats, les preferències i el comportament dels clients. Per exemple: Crear un perfil d’una noia d’entre 16 i 30 anys, amb un resum del perfil professional, personal i els objectius / capacitats esportives. D’aquesta manera, a totes les noies que compleixin aquestes característiques, les podem categoritzar com a potencials usuàries dins del nostre sistema.

– Configuració d’automatismes: El mòdul també et permet configurar automatismes i tasques de forma automàtica segons diferents accions realitzades prèviament. Per exemple: Si un client ha vingut, automatitzar l’enviament d’una enquesta de valoració al dia següent o si hem trucat a un client, enviar un correu electrònic al cap de dos dies.

– Seguiment de clients interessats: Segons els paràmetres que creem com a gestors, el sistema permet fer un seguiment dels clients interessats per saber en quin apartat del funnel es troben. La configuració d’aquest apartat és la base del funcionament del CRM i consta de 3 bases fonamentals: preguntes claus per saber interessos o la forma en la que un client ha arribat a nosaltres, estats per saber en quin estat o part es troba l’usuari i accions per dur a terme durant el procés de captació com e-mails, SMS, trucades…

– Dashboard del CRM: Recull d’estadístiques i informació amb una visió general de l’estat de les tasques, nous clients interessats i altres dades rellevants per analitzar l’evolució de la captació i la relació amb els clients. Per exemple: evolució de clients interessats i convertits, interessos per grup, dies de la setmana que entren més usuaris, dades individualitzades per client…

Amb aquestes eines i funcionalitats que ofereix el mòdul CRM, podràs millorar de manera efectiva el seguiment i la relació amb els clients i fer créixer el teu centre. Si desitges més informació, no dubtis en contactar-nos!