1. INFORMACIÓ A L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

KOMPINI TECHNOLOGIES SL és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, del 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

Per què tractem les teves dades personals?

Per mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

  • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors, amb els que aquest hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
  • Realitzar estudis de mercat i anàlisis estadístiques.
  • Tramitar encàrrecs, sol·licituds, donar resposta a les consultes o qualsevol mena de petició que sigui realitzada per l’USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del RESPONSABLE.
  • Remetre el butlletí informatiu online, sobre novetats, ofertes i promocions a la nostra activitat.

Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?

Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 del GDPR de la següent forma:

  • Amb el consentiment de l’USUARI: remissió de comunicacions comercials i del butlletí informatiu.
  • Per interès legítim del RESPONSABLE: realitzar estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc. i tramitar encàrrecs, sol·licituds, etc. a petició de l’USUARI.

Durant quant temps guardarem les teves dades personals?

Es conservaran durant no més del temps necessari per mantenir la finalitat del tractament o existiran prescripcions legals que dictaminen la seva custòdia i quan ja no sigui necessari per això, se suprimiran amb mitjans de seguretat adequats per garantir l’anonimització de les dades o la destrucció total d’aquestes.

A qui facilitem les teves dades personals?

No està previst cap comunicació de les dades personals a tercers, tret que fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, al nostre proveïdor de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

Quins són els teus drets?

Els drets que assisteixen a l’USUARI són:

  • Drets a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, i limitació o oposició al seu tractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

 

Dades de contacte per exercir els seus drets:

KOMPINI TECHNOLOGIES SL. C/ Bisbe Ató, 4 – 08500 VIC (Barcelona). E-mail: info@kompini.com

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l’entrada de les dades als camps, marcats amb un asterisc (*) al formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre les seves peticions, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraços i es fan responsables de comunicar qualsevol modificació d’aquestes. El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la presentació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que es disposa a les normatives vigents en protecció de les dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD pel tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, per les quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats pels que són tractats. El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i les ha comunicat la informació adequada perquè poden exercir-los. Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al RESPONSABLE a través de KOMPINI TECHNOLOGIES SL. C/ Bisbe Ató, 4 – 08500 VIC (Barcelona). E-mail: info@kompini.com