Mòdul de comunicació SMS i gestió d'impagats

Tankuam i el seu mòdul de comunicació et permet l'enviament d'SMS i la gestió d'impagats que hi ha en el sistema.

Avisos

Generar avisos de pagaments pendents.

Marketing

Segmentació en la comunicació els usuaris.

Unipersonals

Comunicació directe amb els teus clients.

Recordatoris

Recordatoris de reserva assegurantt l'ocupació de l'espai.

Com funciona

El mòdul té una quota fixa de 12€/mes per centre, i un cost per SMS de 0,06€, sense necessitat d'haver de comprar packs de missatges.

*preu sense iva inclós.

Pas 1
Pujar arxiu
Puja l'arxiu de retornats, el sistema s'encarregarà d'enviar SMS directament, sense preocupar-vos de res.
Pas 1
Pas 2
Segmentar
Segmenta la base de dades, i arriba als teus clients amb un SMS de forma fàcil i directe.
Pas 2
Pas 3
Comunicar
Utilitza-ho com a eina de comunicació directa amb els teus clients.
Pas 3
Pas 4
Recordar
Utilitza l’SMS per a enviar recordatoris de reserva, i garanteix una ocupació total de les reserves dels teus serveis...
Pas 4

El 90% dels SMS rebuts s'obren abans dels 3 minuts d'haver-los rebut