Seients preassignats i altres novetats pel pla de reobertura de centres esportius

Compateix-ho 🚀

El DOGC ha publicat avui la RESOLUCIÓ SLT/716/2021, de 12 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

En aquesta publicació s’informa de novetats en l’aplicació del pla de desescalada, en diferents àmbits econòmics i socials. Nosaltres us portem un resum de les novetats referents a la reobertura d’activitats i instal·lacions esportives.

Pricipalment hi ha una nova flexibilització de restriccions en l’àmbit esportiu, amb l’autorització del desenvolupament de totes les competicions esportives a Catalunya, d’acord amb el que preveu el Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya; una altra novetat és que, a excepció de les competicions d’àmbit estatal i internacional de futbol i de bàsquet de caràcter professional que, en aplicació de l’article 15.2 del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i de l’Ordre comunicada del Ministeri de Sanitat de 28 d’octubre de 2020, que aprovà un acció coordinada en matèria de salut pública dirigida a fixar el criteri sobre l’assistència de públic en les competicions esportives d’àmbit europeu, disposen de mesures específiques que preveuen que s’han de continuar desenvolupant sense presència de públic, la resta de competicions permeses es poden desenvolupar amb presència de públic, amb subjecció als aforaments màxims previstos per a les instal·lacions esportives en l’apartat 12 d’aquesta Resolució i a limitacions en el nombre d’assistents, segons les instal·lacions siguin a l’aire lliure (fins a 1.000 persones) o en espais tancats (fins a 500 o 1.000 persones); l’assistència de fins a 1.000 persones en espais tancats es condiciona a l’acreditació del compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades i de les mesures de control d’aglomeracions establertes en els annexos d’aquesta Resolució.

Desplaçaments

Es permeten els desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives autoritzades

Trobades fins a 6 persones

Aquesta limitació no afecta les activitats esportives organitzades on els participants tinguin llicència emesa per una federació esportiva o per un consell esportiu, que poden entrenar en els grups estables habituals i participar en les competicions permese

Obertura d'instal·lacions

- Es garanteixi que no se supera el percentatge següent de l'aforament autoritzat: que és del 50% en les instal·lacions i els equipaments a l'aire lliure i del 30% en les instal·lacions i equipament en espais tancats, a excepció de les piscines, en què l'ocupació permesa pot arribar al 50% de l'aforament autoritzat. - S'estableixi un control d'accés. - Es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. - Els vestidors poden reobrir

Competicions esportives

Es permet el desenvolupament de totes les competicions esportives a Catalunya, que s'han de desenvolupar d'acord amb el que preveu el Pla d'acció pel desconfinament esportiu de Catalunya.A excepció de les competicions d'àmbit estatal i internacional de futbol i de bàsquet de caràcter professional que, en aplicació de la normativa específica, s'han de desenvolupar sense presència de públic, la resta de competicions permeses es poden desenvolupar amb presència de públic amb subjecció a les condicions següents:

Públic - aire lliure

En instal·lacions i equipaments a l'aire lliure, amb subjecció a l'aforament del 50% de l'autoritzat i un nombre màxim de 1.000 persones.

Públic - espais tancats

En instal·lacions i equipaments en espais tancats, amb subjecció a l'aforament del 30% de l'autoritzat i un nombre màxim de 500 persones. S'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis

📚 E-book gratuït

Les 5 eines bàsiques per la transformació digital del teu centre